Start

   Informatie

   Contact

   Services

   Projecten

   Programma

   Trainingen

   Vormen

AlmeerICT

Omdat het goed moet...

Project

Standaard

2 dagen

Microsoft Office Project is een Enterprise Resource Planning software pakket en het is primair bedoeld om projectmanagers en portfoliomanagers in middelgrote en grote bedrijven te ondersteunen bij het maken van hun planningen. Planningen kunnen via hiėrarchische modellen (Work Breakdown Structure, WBS) worden ingevoerd en aan individuele taken kunnen resources (menskracht) en budgetten worden toegewezen zodat resourceplanning ook mogelijk is.

Software als Project is in staat om uitgaande van de project- en portfoliogegevens (baseline) via geavanceerde rekenmodellen voorspellingen te doen over de optimale planning ('Estimation' en 'Scheduling'). Daarmee zet de software een zogenaamd kritiek pad uit. Grafisch wordt de planning vervolgens getoond door middel van bijvoorbeeld Gantt-grafieken.  Nieuw in deze training zijn Visual Reports & Dashboards

Voor deze training is een gedegen ervaring in het gebruik van de PC vereist.

 

Inhoud

Project basisvaardigheden

Project verkennen

De weergaves bekijken

Een nieuw project starten

De projectkalender

Taakbeheer

Taken invoeren

Taken wijzigen en verplaatsen

Taakhiėrarchie aanbrengen

Een taakkalender maken

Eigenschappen van taken

Tijdsaspecten

Tijdsduur van een taak instellen

Doorlooptijd

Afhankelijke taken koppelen

Koppelingstypen

Vertraging en versnelling gebruiken

Beperkingen en deadlines instellen

Een terugkerende taak maken

Taken splitsen

Resources gebruiken

Een resource lijst maken

Resource kalenders maken

Resources aan een taak toewijzen

De werkformule

Toewijzingen veranderen

Overbelaste resources

Resource contouren

Meervoudige projecten

Een werkruimte opslaan

Resources delen

Werken met gedeelde resources

Een subproject invoegen

Koppelingen tussen projecten (Masterproject)

De voortgang bijhouden

Een basislijn opslaan

Voortgangsgegevens invoeren

Werkelijke kosten invoeren

Kosten bekijken

Resterend werk herverdelen

Gegevens filteren

Rapporten

Visual Report

Dashboards

Aanpassingen

Aangepaste filters maken

Aangepaste tabel maken

Het Gantt diagram aanpassen

Een interim planning bekijken

Een aangepaste weergave maken

Berekende velden maken

Im/exporteren van gegevens

Commando Beheer gebruiken

© AlmeerICT